Tilbake

Tilskudd fra Oslo kommune

The Viking Planet har mottatt økonomisk støtte fra Kulturetaten via Stiftelsen festivalkontoret med grunnal i følgende begrunnelse: Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket kan bidra til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, jf. forskriften § 1. Det er videre lagt vekt på at tiltaket vil medføre innovativ overføringsverdi, risikodeling og generell kreativ vekst ved å styrke samvirke på tvers av fagfelt eller kulturaktører, kultursjangre og næringsliv, jf. forskriften § 6 andre ledd bokstavene c), e) og g).